Project Description

Attention will be in Sweden on May 28-30 together with both Swedish and Danish Royalties – but we would also like to meet you:

PROGRAM:
Den samhällsmässiga utvecklingen i Danmark och Sverige bygger på en gemensam värdegrund, där människan står i centrum. Med utgångspunkt i de värderingarna kommer handelsdelegationen ”Liveable Scandinavia” att fokusera på hur vi bemöter utmaningarna i utvecklingen av vårt samhälle och stadsområden med innovativa, hållbara och intelligenta lösningar.

Utmaningarna med urbanisering, digitalisering och klimatförändringar är både skandinaviska och globala. Tillsammans kan vi lära av varandra och få ännu mer kunskap, så att vi också framöver har möjlighet att vara globala ”front runners” när det gäller utvecklingen av hållbara samhällen och städer där människor och livskvalitet står i fokus.

Handelsdelegationen är uppdelad i tre olika spår som var och en belyser konkreta utmaningar och där vi genom goda exempel försöker att ge svar som bidrar till ett framtida ”Liveable Scandinavia”.

 

BESKRIVNING AV PROGRAMMET

Det officiella besöket av D.K.H. Kronprinsparet kommer att pågå från den 28 maj till den 30 maj 2017. Under besöket kommer det att finnas möjlighet för de anmälda företagen att delta i olika aktiviteter. I programmet ingår olika seminarier, en mötessplats, workshops, nätverksskapande event och site visits som är uppdelade på de olika sektorerna.

Program för företagsdelegationen

Söndag den 28 maj – Stockholm

 

Ankomst till Stockholm

 

 

Sen eftermiddag

Vällkomst och information till danska företagsdelegationen

 

 

Kväll

Informell nätverksmiddag för danska företagsdelegationen

Måndag den 29 maj – Stockholm

Morgon

Officiell öppning av handelsdelegationen och mötesplatsen med D.K.H. Kronprinsparet samt danska och svenska företag/gäster

Förmiddag

Start på sektorseminarier

Sektoruppdelad mötesplats, individuell kontaktmöjlighet med svenska interessenter

Aktiviteter i Design Loungen

Business lunch med deltagande av D.K.H. Kronprinsparet

Eftermiddag

Sektorspecifika aktiviteter och B2B-möten på mötesplatsen

Kväll

Officiell middag med D.K.H. Kronprinsparet samt danska och svenska företag/gäster

 

Tisdag den 30 maj – Stockholm

Förmiddag

Sektorspecifika site visits och övriga möten

Eftermiddag

Sektorspecifika site visits och övriga möten

Kväll

Debriefing

Middag: Stockholm med en representant från varje företag tillsammans med representanter från Stockholm.

 

Onsdag den 31 maj – Stockholm

Förmiddag

Hemresa från Stockholm (ARN)